Welkom

Diepenheim heeft een boeiende en vaak spraakmakende negen eeuwen oude lokale geschiedenis.

Op zaterdag 8 oktober 1994 werd de Historische Vereniging OLD DEEP’N opgericht. De belangrijkste doelstelling is het doen van onderzoek naar en het verzamelen van gegevens betreffende de geschiedenis en de cultuurhistorie van Diepenheim. Deze doelstelling is notarieel vastgelegd in de statuten van de vereniging.

Toegankelijkheid

Aanvankelijk werden de bijeenkomsten gehouden op de deel van het voormalige landbouwmuseum “Erve Niehof” aan de Nijhofweg 1. In 1995 kon de vereniging de Bleekzaal in het Cultureel Centrum aan de Hagen 3 huren. Tot mei 2014 was dat de werkruimte voor de leden waar o.a. de elektronische beeldbank werd gevuld met foto’s en met indexen van krantenknipsels en waar historisch documentatiemateriaal in kasten werd gearchiveerd.


De Maalderij

Maar dankzij het project Kunstwerk Diepenheim kreeg de vereniging de kans om een eigen ruimte in te richten in de Maalderij, dat deel uitmaakt van het nieuwe Cultuurcentrum Herberg de Pol. Alle documentatiemateriaal wordt nu op een overzichtelijke en toegankelijke manier gepresenteerd. Er is ruimte voor een grote voorraad bibliotheekboeken over de geschiedenis van Twente en uiteraard over het Stedeke Diepenheim. Er kan gewerkt worden aan een zestal tafels met vaste computers en laptops.
Steeds meer bezoekers weten de weg naar de vereniging te vinden voor informatie over het heden en verleden van Diepenheim. Met de realisatie van het project “Kunstwerk Diepenheim” en het daarin geplande documentatiecentrum is een wens in vervulling gegaan!

De vereniging

Historische Vereniging OLD DEEP’N heeft momenteel ongeveer 330 leden en donateurs.

Het lidmaatschap bedraagt €  18,00 per jaar voor het 1e gezinslid en €  9,00 voor elk volgend lid.
Donateurs dragen minimaal €  10,00 per jaar bij.

Nieuwe leden en donateurs zijn van harte welkom.
Geïnteresseerden kunnen hierover contact opnemen via het e-mailadres info@olddeepn.nl

Openingstijden van onze locatie:

Maalderij in het Cultuurcentrum Herberg de Pol,

Raadhuisstraat 8, 7478 AG  Diepenheim

Iedere dinsdag- en donderdagmorgen van 9.00 – 12.00 uur.

Elke woensdagavond van 19.30 – 21.30 uur.