Foto van de maand november 2023

1997 – Boerderij ‘de Helle’ aan de Oude Borculoseweg 11. De luiken herinneren nog aan de opdrachtgever van de bouw in 1928, baron de Vos van Steenwijk van Huis te Diepenheim.

Foto van de maand oktober 2023

Foto van de Schoolstraat (nu Raadhuisstraat) plm. 1920.
In het midden de huidige woning van fam. Manuel.
Links kruidenier Bouwmeester (Albert bouwmeester met paard en wagen), rechts op de hoek het oude raadhuis aan de Grotestraat.

Foto van de maand augustus 2023

De kruidenierswinkel van Albert Bouwmeester aan de  Schoolstraat / nu Raadhuisstraat 4. Ongeveer 1935.
Het pand wordt momenteel uitgebreid verbouwd.