Open Huis in de Maalderij

De Historische Vereniging Old Deep’n houdt zondag 3 april Open Huis. De Maalderij in het Cultuurcentrum is dan geopend van 12.00 tot 17.00 uur. Een mooie gelegenheid voor iedereen die geïnteresseerd is in het archief van Old Deep’n om daar eens rustig een kijkje te nemen. Natuurlijk kun je er rondneuzen in het fotoarchief, maar ook krantenknipsels uit de 20e eeuw blijken voor veel Diepenheimers interessant te kunnen zijn. Old Deep’n heeft veel kopieën van documenten en van geboorte-, huwelijk- en overlijdensaktes. Er is een bibliotheek met meer dan 450 boeken. De boeken die door Old Deep’n zijn uitgegeven liggen ter inzage en zijn uiteraard te koop. Van Het einde van de Marke Diepenheim en De Heerlijkheid Diepenheim is een nieuwe oplage verschenen. Van De Canon van Diepenheim is nog een beperkte voorraad aanwezig.

Bijzonder is de doorlopende presentatie van een veertigtal foto’s en ansichtkaarten uit het archief die een historisch beeld geven van de Grotestraat en de Goorseweg,  van de Johanneskerk tot de Nijenhuizerlaan!

Het Open Huis van Old Deep’n valt samen met de Heerlijcke Markt.

Lezing over de horige boeren in Twente

Op woensdag 6 april organiseert de Historische Vereniging Old Deep’n een lezing voor leden, donateurs en belangstellenden. Deze lezing, over de rechten en plichten van de horige boeren onder de Twentse landsheerlijke hoven, wordt verzorgd door mr. René Rorink. Hij is een deskundige op dit gebied. Van zijn hand verscheen het boek “Verbonden door de echte”. De betekenis van “de echte” en van de hofdag komen aan de orde, evenals de optekening van de Twentse Hofrechten en de toevoeging van Hof Kagelink uit Diepenheim als hoofdhof in Twente. Door het aanhalen van opmerkelijke feiten en bijzondere gebeurtenissen uit het dagelijkse leven van de hofhorigen en de hofheer, weet de heer Rorink er een boeiend verhaal van te maken.

Woensdag 6 april in Cultuurcentrum Herberg de Pol, aanvang 20.00 uur.

Leden en donateurs hebben gratis toegang, andere belangstellenden betalen € 3,00 entree.

Rondleiding Nijenhuis voor leden van Old Deep’n op 19 september 2015

Geachte leden en donateurs

Dankzij de welwillende medewerking van de bewoners/eigenaren van kasteel Nijenhuis, hebben we deze interessante activiteit inmiddels voor de vierde keer op het programma staan. Speciaal voor leden en donateurs van de Historische Vereniging Old Deep’n verzorgt de familie Schimmelpenninck een rondleiding door het museale gedeelte van het kasteel en door de prachtige tuinen.

Datum:         zaterdag 19 september 2015

Tijd:              aanvang 10.30 uur, einde plm. 12.30 uur

Kosten:         voor leden € 5,– , voor donateurs €  7,50 per persoon


Het Nijenhuis anno 1827

Aangezien er per zaterdag maximaal 30 personen deel kunnen nemen, werken we met een intekenlijst (plaatsing op volgorde). Aanmelden kan bij ons bestuurslid mevrouw Gerrie Bos, via het telefoonnummer 351597 of via haar e-mailadres gerriebos42@gmail.com  Zij zal u vervolgens meedelen of u geplaatst bent.

Betalen graag aan onze penningmeester, voor aanvang van de rondleiding tijdens een kop koffie of thee in de oude keuken in het souterrain.

De toegang tot het museale gedeelte is via de brug aan de zijkant van het huis, te bereiken via het pad langs het water achter het rechter bouwhuis. Daar achter de timmerwerkplaats kunt u eventueel ook uw auto of fiets parkeren.

Ongetwijfeld opnieuw een interessante morgen!

Excursie voor leden

Beste leden,

Wij nodigen u hierbij uit voor onze jaarlijkse excursie op zaterdag 30 mei.

Dit keer gaan we naar Oldenzaal, een stad met een rijke historie. En zowel voor Diepenheim als voor Oldenzaal heeft het jaartal 1597 nog steeds een historische betekenis. Nadat prins Maurits enkele dagen in Diepenheim had gebivakkeerd, trok het leger verder om op 22 oktober ook Oldenzaal van de Spanjaarden te bevrijden! Hoe de overwegend katholieke bevolking van Oldenzaal daar over dacht zal tijdens onze excursie duidelijk worden!

Het programma ziet er als volgt uit:

We verzamelen om 9.00 uur bij Herberg de Pol.

Per auto reizen we naar Oldenzaal. Na een kop koffie met krentenwegge beginnen we ons bezoek met een rondleiding in de Sint Plechelmusbasiliek met de prachtige  schatkamer. Aansluitend is er een stadswandeling met een gids van de Historische Werkgroep Oldenzaal. Zij zal ons vertellen over de rijke geschiedenis van deze vestingstad.

Rond half een is het dan tijd voor een gezellige lunch. Na de lunch brengen we een bezoek aan het Palthe-Huis. In deze statige patriciërswoning bevindt zich het stadsmuseum van Oldenzaal met o.a. meerdere authentiek ingerichte stijlkamers en de bekende “stoel van Huttenkloas” , de dwangstoel die in 1775 gebruikt werd bij de terechtstelling van Huttenkloas. Natuurlijk onderbreken we “de lange terugweg” nog even voor een afsluitend drankje. Rond vijf uur zijn we dan weer terug in Diepenheim.

De kosten bedragen € 17,50 per deelnemer, inclusief koffie met krentenwegge bij aankomst, bezoek Plechelmusbasiliek, stadswandeling, lunch, bezoek Palthehuis, reiskosten en consumptie op de terugweg. Partners die geen lid zijn van onze vereniging betalen € 22,50. De totale kosten worden aangevuld met een bijdrage uit de kas van de vereniging.

U kunt zich opgeven t/m dinsdag 26 mei bij Jan Vruwink, via telefoonnummer   0547-351367  of 0620474641 of per e-mailj.vruwink@live.nl (graag melden wanneer u in het bezit bent van een museumjaarkaart)

We hopen dat ook dit jaar weer velen mee zullen gaan.

Veel waardering voor expositie Old Deep’n

De expositie die de Historische Vereniging Old Deep’n in samenwerking met Vrouwen van Nu organiseerde over de oorlogsjaren heeft veel positieve reacties opgeleverd. Maar liefst 700 bezoekers hebben van 1 t/m 5 mei een bezoek gebracht aan het Ottenhuis. Daar werd op een overzichtelijke manier een beeld gegeven van het wel en wee van de Diepenheimse bevolking in die heftige periode. Voor sommigen riep het emotionele herinneringen op, voor de jongeren was het historie die duidelijk maakte hoe we onze vrijheid moeten koesteren. Ook de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 van basisschool Stedeke hebben met hun leerkrachten de expositie bezocht. Ze waren duidelijk  onder de indruk van dit stukje historie van hun woonplaats.

De expositie vormde een onderdeel van de aandacht die Old Deep’n heeft besteed aan de viering van het 70-jarig Bevrijdingsfeest. In april was er een lezing over de oorlogsperiode en de bevrijding op 1 april 1945. Eind april was het Beukske van Old Deep’n, de periodiek die drie maal per jaar verschijnt, geheel gewijd aan de oorlogsjaren in Diepenheim.

Op 30 mei is er voor de leden van Old Deep’n een excursie naar Oldenzaal en op 19 september is er voor leden en donateurs weer een rondleiding in het museale deel van kasteel Nijenhuis.