Diepenheimse geschiedenis in documenten

OnderwerpTijdvak 1DocumentenTranscripties 2Register
1 – BEVOLKING
1.1 – burgerlijke stand
– geboorteakten1811-1923documenten
– huwelijksakten1811-1948documenten
– overlijdensakten1811-1950documenten
– staat der sterfgevallen1818-1838documenten
1.2 – volkstellingen
– volkstelling 1748documenten
– volkstelling 1795documenten
– volkstelling 1811documenten
– volkstelling 1812documenten
– volkstelling 1840documententranscriptiesregister
1.3 – bevolkingsregister
– gezinshoofden1683-1812register
– levenloos/buitenechtelijk geboren kinderen1684-1812register
– bevolkingsregister Stedeke1830-1838documenten
– bevolkingsregister Stedeke1840-1849documenten
– bevolkingsregister Diepenheim1850-1859documenten
– bevolkingsregister (kaartenbak)1859-1885documenten
– bevolkingsregister Diepenheim (dienstbodenregister) 1851-1859 documenten
– bevolkingsregister Diepenheim 1860-1885documenten
1.4 – pleegkinderen
– bestedelingen1859-1913documenten
1.5 – dienstplicht
– correspondentie van Sloet1770-1771documenten
– conscriptie1811-1813documenten
2 – BESTUUR EN RECHT VOOR 1811
– stadsrecht en aanvullende resoluties1602-1684transcripties
2.2 – stadsboeken
– burgerschappen1603-1809transcripties
– het horige Hof Kagelink1632-1779documententranscripties
2.3 hoger toezicht
– drosten van Twentetranscripties
– drosten van Haaksbergen en Diepenheimdocumententranscripties
– burgemeesters1625-1811register
– eed van trouw1747-1788documententranscriptiesregister
– benoemingen van burgemeesteren1759-1794documententranscripties
2.4 financieel beheer
– koningsaccijns1745-1807documententranscriptiesregister
– quotisatie1750documententranscripties
– 50ste penning1792-1804documententranscriptiesregister
2.5 onderwijs
– onderwijs in Diepenheim en Markvelde1665documententranscripties
– onderwijs in Markvelde1795-1796documententranscripties
2.6 gezondheidszorg
– volksgezondheid1769documententranscripties
2.7 wegen
– tollen van Diepenheim1750-1768documententranscripties
– tollen in Twente 1811documenten
– conflict over een weg naar Goor1791-1793documententranscripties
2.8 waterhuishouding
– de Schipbeek1576-1884documenten
– watermolendocumenten
2.9 processen
– brief inz wed. ten Haghuis1626transcripties
– het proces Palick Markeloff1640-1677documententranscriptiesregister
– proces tegen ten Camphuijs1713-1719documententranscriptiesregister
– proces tegen de sluiswachter Ten Rae1755documententranscriptiesregister
– verzoek van onderrichter Jan Hendrik Brummelhuis1757documenten
– declaratie van kosten David Eichhorn vs Levi Isaac1762documententranscriptiesregister
– proces Hofstede vs Varenbrink vs Krogt 1795-1800documenten
– proces Wolbers vs Lijfman1761documententranscriptiesregister
– proces drost vs Coop1762documenten
– proces tegen Jan ten Haghuis1764-1771documententranscripties
– proces Janna vs Harmen Wolbers1777documenten
– proces Varenbrink vs Krogt1794-1804documententranscripties
– proces tegen Muiderman1796-1797documententranscriptiesregister
– proces tegen Koenderink1799documententranscripties
– proces Reijmelink/Beumers inzake ‘de Kloeken’1799-1803documententranscripties
– proces Nijland vs Elderink1806-1807documenten
– nalatenschappen Van Hoevell tot Nijenhuis1766-1788documenten
3 – BESTUUR NA 1811
3.1 bestuur
– lijst van burgemeesters 1811-2001documenten
– gemeenteverslag: toestand der gemeente – teksten1842-1928documenten
– schutterij en militie1851-1914documenten
3.2 wegen
– ligger der wegen1861-1869documenten
– ligger der wegen1880-1881documenten
– extract uit de ligger der wegen1889-1890documenten
– extract uit de ligger der wegen1892-1905documenten
– ligger der wegen1902documenten
– ligger der voetpaden1902documenten
– suppletoire ligger der wegen1906documenten
– suppletoire ligger der wegen1909documenten
– tol1818documenten
3.3 onderwijs
– Christelijke school1908-1983documenten
3.4 begraafplaatsen
– oude begraafplaats plattegrond en index1880-1947register
– nieuwe begraafplaats index1918-2022register
4 – GROND
4.1 grondeigendom
– verkoping pastoriegoederen1779-1781documententranscriptiesregister
– pachtcontract inzake ‘het Schelver’ 1810documententranscripties
– de grens met Borculo1814documenten
– afkoop der domeinen/hofhorigen1829documenten
– kadaster : oorspronkelijke aanwijzende tafels, kaarten en registers1825-1832documententranscripties
4.2 marke Diepenheim
– diverse markezaken1620-1776documenten
– markeboek 1765-1861documentenregister
– archief markerichter/markeverdeling1825-1861documenten
– definitieve verdeelstaat markeverdeling1825-1861documenten
– archief markerichter/markeverdeling 1825-1861documenten
– archief markerichter/markeverdeling1825-1861documenten
– markeverdeling diverse stukken 1853-1861documenten
4.3 marke Middendorp
– gemene gronden van Middendorp1780-1879documenten
4.4 varia
– grondgebruik Diepenheim1817documenten
5 – KERK
5.1 lidmaten
– lidmaten N.H.kerk Diepenheim1683-1766 documentenregister
– lidmaten N.H.kerk Diepenheim1791-1876documentenregister
– lidmaten N.H.kerk Diepenheim en attestaties1875-1924documenten
– ingekomen en vertrokken personen volgens attestaties1830-1924transcripties
– naamlijst stemgerechtigden1919documenten
– naamlijst stemgerechtigden1923-1924documenten
5.2 kerkenraad
– notulen kerkenraad1630-1711documenten
– notulen kerkenraad1712-1816documenten
5.3 doopboeken
– doopboek N.H. kerk Diepenheim1791-1840documentenregister
– doopboek N.H. kerk Diepenheim1817-1876documentenregister
– doopboek N.H. kerk Diepenheim1840-1859documentenregister
– doopboek N.H. kerk Diepenheim1860-1876documentenregister
– doopboek N.H. kerk Diepenheim1877-1919documentenregister
– index doopboeken1683-1812register
5.4 huwelijken
– naamlijst der getrouwden 1683-1810documententranscriptiesregister
– aantekening der getrouwden te Diepenheim, gehouden door de koster1816-1924documenten
– aantekening der getrouwden te Diepenheim, gehouden door de predikant1816-1924documenten
5.5 kosterijgoederen
– kosterijgoederen1839-1920documenten
6 – ECONOMISCHE, SOCIALE EN CULTURELE ACTIVITEITEN
6.1 landbouw
– kasboeken Berendsen<
1705-1859
documenten
6.2 nijverheid
– kasboeken timmerman Heetland1776-1822documenten
– assurantieregisters1827-1857documenten
– modellenboekje voor weverij??documenten
– kasboek schilder Eeftinkdocumenten
– schetsboek architect Jan Vonkdocumenten
6.3 toerisme
– dagboeken van een Zwolse wandelaar1820-1822documententranscripties
6.4 verenigingen
– verenigingen van Diepenheimdocumenten
– statuten schietver.Koningin Emma1900documenten
7 – KAARTEN
7.1 Diepenheim
– hofhorige/domein-erven1778documenten
– kadaster1828-1832documententranscripties
– kaarten uit diverse archievendocumenten
8 – KRANTEN
8.1 kranten
– knipsels1854-1940documenten
– indexen op knipsels1873-1940documenten
9 – ARCHIEVEN
9.1 archief-inventarissen
– archief Jan van der Veen2022documenten
– archief Boink2021documenten
– archief Tellman2020documenten
– archief Lusink/Morshuis2021documenten
– streekarchief Delden2015documenten
– archief Markelse Schipbeek 2014documenten
– archief waterschap Schipbeek2013documenten
– archief Commissie tot wering van schoolverzuim2016documenten
– archief PKN Johanneskerk Diepenheim2019documenten
– archief Nijenhuis/Schimmelpenninck2015documenten
  • 1 De grenzen gesteld door de Archiefwet (voor overheidsdocumenten) en de AVG (voor persoonsgegevens) zijn zo goed mogelijk in acht genomen. Persoonsgegevens die hier niet kunnen worden gepubliceerd (zoals kerkelijke doop- en trouwregisters vanaf 1925), zijn soms wel in te zien bij de Historische Vereniging Old Deep’n’. Vanwege onzekerheid over auteursrechten zijn de krantenknipsels over Diepenheim van na 1940 hier niet opgenomen, maar wel bij de vereniging ter inzage.
  • 2 De transcripties zijn merendeels gemaakt door leden van de Historische Vereniging Old Deep’n. Ze voldoen niet altijd aan de hoogste professionele standaard. Suggesties voor verbetering zijn welkom.
  • De archieven in Deventer (SABD) en Zwolle (HCO) – waarnaar wordt verwezen – zijn tegenwoordig samengebracht in “Collectie Overijssel”. Naast de bronvermelding staat hier soms ook een verwijzing naar een andere vindplaats voor (een deel van) dezelfde gegevens.
  • Er wordt alleen verwezen naar publikaties van de Historische Vereniging Old Deep’n (en soms ook niet-gepubliceerde geschriften van leden waarin het betreffende materiaal is gebruikt/verwerkt. Voor de artikelen in het Beukske (het periodiek van de vereniging) wordt verwezen naar elders op deze website.