1 – Bevolking / 1.1 – burgerlijke stand

geboorteakten (1811-1923) (Bron: gemeente-archief Diepenheim)

Documenten

zie ook https://www.wiewaswie.nl/nl/zoeken/

huwelijksakten (1811-1948) (Bron: gemeente-archief Diepenheim)

Documenten

zie ook https://www.wiewaswie.nl/nl/zoeken/

overlijdensakten (1811-1950) (Bron: gemeente-archief Diepenheim)

Documenten

zie ook https://www.wiewaswie.nl/nl/zoeken/

staat der sterfgevallen (1818-1838) (Bron: gemeente-archief Diepenheim)

Documenten