Kaarten uit diverse archieven

Documenten

1570 de Nederlanden (Germania Inferior) door Ortelius

1590-1598-waterlopen-oostelijk-van-Deventer-en-plan-doorgraving-Schipbeek-(HCO-SABD)

1578 Deventer (HCO-SADB)

1598 (1) Schipbeek, Deventer plan voor doorgraving (HCO-SABD)

1598 (2) Schipbeek, Deventer plan (archief Munster)

1600 (ong.) verbinding Schipbeek – Molenbeek

1606 veldtochten Maurits en Spinola (HCO-SABD)

1645 Graafschap Zutphen getekend door Blaeuw

1648-kaart-van-Overijssel-door-Nicolaas-ten-Have,-2e-staat-(HCO-SABD)

1649-Deventer-getekend-door-Blaeu-(HCO-SABD)

1650 (ong.) steden en havezathen omgeving Schipbeek-Regge (HCO-SADB))

1656-Stokkumer-Broek-(HCO-SABD)

1666-Overijssel-(herdruk-1935)

1670 Twente volgens Fr. de Wit

1700 Overijssel door P. van der Aa

1740 puzzel-kaart van Overijssel door Covens en Mortier

1750 Berkel-Schipbeek-Vecht-Regge (HCO-SABD)

1750-schetskaart-van-waterlopen-en-wegen-ten-oosten-van-Diepenheim-(HCO-SABD)

1750 schetskaart van wegen rond Diepenheim door Nicolas Wagner (HCO-SADB)

1750 (ong.) Bolksbeek, Schipbeek, Regge (HCO-SABD)

1750-schetskaart-van-wegen-en-waterwegen-rond-Diepenheim-(HCO-SABD)

1750-Schipbeek-en-Berkel-(HCO-SABD)

1750 schematische weergave Schipbeek en Berkel tussen Duitse grens en Diepenheim-Lochem (1)

1750 schematische weergave Schipbeek en Berkel tussen Duitse grens en Diepenheim-Lochem (2)

1757 de Heerlijkheid Borculo als enclave in het graafschap Zutphen

1757 graafschap Zutphen en Heerlijkheid Borculo

1757 Schipbeek-Molenbeek-Regge, ivm conflict met Deventer (HCO-SABD)

1765-Schipbeek-Berkel-IJssel-met-sluizen-etc.,-door-Abr

1771 Bisdom Munster en grensgebied tot Diepenheim (HCO-SABD)

1787 Hottingerkaart (detail)

1793 Molenbeek-Schipbeek-Westerflier-Potlee (HCO-SABD)

1794 Schipbeek en Bolksbeek (HCO-SABD)

1825 schets van grensopname van de gemeente Diepenheim (1)

1825 schets van grensopname van de gemeente Diepenheim (2)

1825 schets van grensopname van de gemeente Diepenheim (3)

1825 schets van grensopname van de gemeente Diepenheim (4)

1825 schets van grensopname van de gemeente Diepenheim (5)

1826 driehoeksmeting voor kadasteropname

1827-1832 eerste kadasterkaart verzamelblad (HCO)

1827-1832 eerste kadasterkaarten blad B3

1827-1832 eerste kadasterkaarten blad E3

1827-1832 eerste kadasterkaarten blad A1

1827-1832 eerste kadasterkaarten blad A2

1827-1832 eerste kadasterkaarten blad B1

1827-1832 eerste kadasterkaarten blad B2

1827-1832 eerste kadasterkaarten blad C1

1827-1832 eerste kadasterkaarten blad C2

1827-1832 eerste kadasterkaarten blad D1

1827-1832 eerste kadasterkaarten blad D2

1827-1832 eerste kadasterkaarten blad E1

1827-1832 eerste kadasterkaarten blad E2

1827-1832 eerste kadasterkaarten blad E4

1840 Schipbeek en Regge (HCO-SABD)

1846 topografisch en militaire kaart

1872 Warmelo percelen-kavels, bijlage bij veilingcatalogus

1874 – 1884 Craandijk wandelkaart

1880-1883 aangepaste kadasterkaart blad A1 (HCO)

1880-1883 aangepaste kadasterkaart blad A2

1880-1883 aangepaste kadasterkaart blad B1 detail

1880-1883 aangepaste kadasterkaart blad B1

1880-1883 aangepaste kadasterkaart blad B2

1880-1883 aangepaste kadasterkaart blad B3

1881-topografische-of-staf-kaart

1884 Schipbeek en stroomgebieden, bijlage bij rapport C. Lely

1893 Schipbeek en Regge (Gelders archief)

1901-topografische–kaart

1919 topografische kaart

1934 Schipbeek (HCO-SABD)

1935 kadastrale overzichtskaart

1935 topografische kaart

1980 veldnamen onderzoek Stokkers (1)

1980 veldnamen onderzoek Stokkers (2)

1980 veldnamen onderzoek Stokkers (3)

1980 veldnamen onderzoek Stokkers (4)

1980 veldnamen onderzoek Stokkers (5)

1980 veldnamen onderzoek Stokkers (6)

1980 veldnamen onderzoek Stokkers (7)

1980 veldnamen onderzoek Stokkers (8)

1980 veldnamen onderzoek Stokkers (9)