Foto van de maand februari 2018

Landbouwers en personeel van de maalderij Brouwer aan de Raadhuisstraat tijdens een uitstapje naar de Lijnolie- en veevoederfabriek Ulbe Twijnstra in Maarssen. Omstreeks 1950.

Onderste rij vlnr …………………………..
Middelste rij vlnr …………………………..
Bovenste rij vlnr ………………………….