Foto van de maand augustus 2023

De kruidenierswinkel van Albert Bouwmeester aan de  Schoolstraat / nu Raadhuisstraat 4. Ongeveer 1935.
Het pand wordt momenteel uitgebreid verbouwd.