Foto van de maand juli 2021

Het wapen van de Stad Diepenheim met drie berenklauwen, vastgelegd op de oorkonde van de HOGE RAAD VAN ADEL te ‘s-Gravenhage, gedateerd 24 november 1819.