Foto van de maand juli 2019

Openbare lagere school Stedeke na 1914 met de bekende platanen.