Foto van de maand maart 2022

Foto van de “Dorpstraat” rond 1900. Links achteraan de voormalige dokterswoning met koetshuis, rechts de meesterwoning (in 1972 gesloopt) en daarachter met balkon de nog steeds bestaande dokterswoning uit 1870.
Links vooraan het oude pand van de familie Teger, dat samen met de oude dokterswoning omstreeks 1835 in gebruik was als weefschool.