Foto van de maand oktober 2023

Foto van de Schoolstraat (nu Raadhuisstraat) plm. 1920.
In het midden de huidige woning van fam. Manuel.
Links kruidenier Bouwmeester (Albert bouwmeester met paard en wagen), rechts op de hoek het oude raadhuis aan de Grotestraat.