Foto van de maand september 2021

Huis Pekkedam in 1732 getekend door Cornelis Pronk (1691-1759)

Dit oude huis is in 1815 gekocht door R.J. Schimmelpenninck (1761-1825) van het Nijenhuis en later omstreeks 1826 afgebroken.

In 1898 werd 100 meter ten noorden van de oude plek van Huis Pekkedam het tegenwoordige Huis Peckedam Goorseweg 30 gebouwd.

Een ingekleurde afbeelding van deze pentekening is te zien bij  beeldbank.cultureelerfgoed.nl
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort / Documentnummers TH-227 en 011850