Foto van de maand september 2022

De Hagen ( toen nog zandweg) met de Nijenhuizerleiding. Links het huis van de familie Onijs, rechts Herberg de Pol en op de achtergrond het Ottenhuis met schuur ( foto plm 1935 ).