Foto van de maand mei 2018 (AIII.B.13)

De zwerfkei uit het Westerflier lag ongeveer 30 jaar voor het ‘nieuwe’ gemeentehuis aan het Looiersplantsoen Het plaatsen van de steen was een initiatief van de plaatselijke VVV. Op een koperen bordje stond de volgende tekst:

“ik lêa in ’t Westerflier, rustig, tevrêane, nô stôa ‘k vuur ’t gemeentehoes, rech overêane”. 27-11-’76 V.V.V.