Lidmaten N.H.kerk Diepenheim

Documenten (Bron: archief Johanneskerk Diepenheim)

1791-1876

Register (Bron: archief Johanneskerk Diepenheim)