Bijdrage Cogas voor boek Canon van Diepenheim

De Canon van Diepenheim zal aan het eind van 2013 ook als boek verschijnen. Om de prijs enigszins betaalbaar te houden heeft het bestuur van de Historische Vereniging Old Deep’n een bijdrage gevraagd uit het Cogas Cultuurfonds. De commissie, waarin diverse vertegenwoordigers uit de gemeente Hof van Twente zitting hebben, heeft besloten om dit verzoek te honoreren. Dit betekent dat de canonwerkgroep van de vereniging weer voortvarend is begonnen met het verzamelen van geschikte foto’s bij de 25 teksten over de geschiedenis van Diepenheim. Het boek, dat ongeveer 100 pagina’s zal tellen, krijgt dezelfde lay-out als het in 2012 verschenen boek over de canon van Hof van Twente. De digitale versie is te vinden op de website van Old Deep’n www.olddeepn.nl

Het bestuur van Old Deep’n wil de Cogas Holding NV hierbij hartelijk bedanken voor haar gift.