Boek Canon Diepenheim vanaf nu te koop

Op vrijdag 23 mei is door de voorzitter van de Historische Vereniging Old Deep’n het eerste exemplaar uitgereikt van het boek over de canon van Diepenheim. Of eigenlijk twee eerste exemplaren, want zowel aan de laatste burgemeester van de voormalige gemeente Diepenheim als aan de laatste molenaar van de maalderij (het nieuwe onderkomen van de vereniging) werd het nieuwe boek overhandigd. Voorzitter Herman Haan gaf in zijn toespraak aan dat een boek over de geschiedenis van Diepenheim met recht overhandigd mocht worden aan de laatste burgemeester, mevrouw E. Blaak-Schuitevoerder. Door het tweede exemplaar te overhandigen aan de laatste molenaar Gerrit Hofhuis maakte de voorzitter duidelijk dat vanaf nu de Maalderij en Old Deep’n erg nauw met elkaar zijn verbonden.

Met het verschijnen van dit boek is de taak die de canoncommissie van de Historische Vereniging Old Deep’n  zich had gesteld volbracht. In vijfentwintig vensters worden hoogtepunten uit het verleden van Diepenheim belicht en krijgen belangrijke sociale, politieke, economische en culturele facetten de aandacht.

De canon van Diepenheim is ontstaan als onderdeel van het canonproject in Overijssel. Op initiatief van de IJsselacademie werden meer dan dertig canons geschreven en vervolgens digitaal gepubliceerd. Een aantal, waaronder de canon van Hof van Twente, aangevuld met een speciale leerlingenversie.

In navolging van het boek over de canon van Hof van Twente heeft het bestuur van Old Deep’n het initiatief genomen ook de canon van Diepenheim in boekvorm uit te geven. Met financiële steun van het Cogas Cultuurfonds werd realisatie mogelijk.

Dit boek zal ongetwijfeld weer een bijdrage leveren aan één van de doelstellingen van Old Deep’n: de geschiedenis van Diepenheim toegankelijk maken voor een breed publiek. De opening van het nieuwe onderkomen in de voormalige maalderij, onderdeel van Cultureel Centrum Herberg de Pol, was een uitstekende gelegenheid om dit boek aan de Diepenheimers te presenteren.

Het boek Canon Diepenheim is voor € 10,- te koop in het Cultuurcentrum Herberg de Pol, zowel in de maalderij bij Old Deep’n, als ook in de winkel in de foyer.