Lezing Old Deep’n op 28 oktober

Heerlijkheid en Stedeke Deep’n
in de Middeleeuwen

Moet Diepenheim in 2029 opnieuw feest gaan vieren omdat het dan 650 jaar geleden is dat er stadsrecht is verkregen? Of moet er zelfs al eerder feest worden gevierd? De Enschedese historicus Dick Schlüter zal in zijn voordracht nader ingaan op de vraag hoe de stedelijke ontwikkeling van Diepenheim waarschijnlijk is verlopen. Ook de heerlijkheid en interessante historische persoonlijkheden als graaf Otto I van Dalen (zoon van Hendrik en Regenwice) en zijn vrouw Richarda, gravin van Diepenheim zullen onder de aandacht worden gebracht. Schlüter wil verschillende tippen van de Middeleeuwse sluier oplichten. Naar zijn mening is de Middeleeuwse historie van Diepenheim mede door verschillende bronnen die bewaard zijn gebleven minder `duister’ dan van andere steden in Twente. De stadsrechtverlening aan andere nederzettingen in Twente geeft ook indirect informatie over Diepenheim. Voor veel steden zijn de verleende stadsrechten reden om eeuwen later feest te vieren. Wanneer kan Diepenheim het jubileum als `stedeke’ gaan omlijsten met een feest? Schlüter zal proberen op onderbouwde wijze daar een antwoord op te geven. Bij zijn voordracht maakt hij gebruik van een power point met historisch kaartmateriaal en prachtige beelden.

Woensdag 28 oktober, aanvang 20.00 uur in Cultuurcentrum Herberg de Pol aan de  Raadhuisstraat 8 in Diepenheim. Leden en donateurs gratis toegang, andere belangstellenden betalen € 3,00 entree.