Mei-expositie

De Historische Vereniging Old Deep’n gaat medewerking verlenen aan een Diepenheims herdenkingsprogramma op 5 mei 2015.

Wij organiseren een expositie over Herinneringen aan de 2e wereldoorlog en aan onze bevrijding.

Daarvoor vragen we de inwoners van Diepenheim om attributen, krantenartikelen, foto’s etc. uit de periode 1940 – 1945 of over de herdenkingsfeesten die later werden gehouden, aan ons te leen te geven ten behoeve van deze expositie.

Mocht u een bijdrage kunnen leveren, neem dan svp contact op met één van onze (bestuurs)leden of stuur een mailtje naar info@olddeepn.nl