Canon van Diepenheim digitaal

De canon met vijfentwintig verhalen over de geschiedenis van Diepenheim staat sinds 14 februari online. Via de site www.olddeepn.nl of www.canonvanoverijssel.nl komt men rechtstreeks bij de slingerbalk met icoontjes. Achter elk plaatje zit een verhaal over een onderwerp uit de historie van Diepenheim.

De geschiedenis van Diepenheim dichterbij de belevingswereld van de kinderen brengen is één van de drijfveren van de Historische Vereniging Old Deep’n om deel te nemen aan dit project. Het is een uitvloeisel van de Canon van Nederland die vanaf 2009 prominent deel uitmaakt van de geschiedenisleerstof in het onderwijs. In Overijssel hebben, op initiatief van de IJsselacademie in Kampen, al 27 plaatselijke organisaties de handschoen opgepakt. Het samenwerkingsverband de Hofmarken presenteerde vorig jaar april de Canon van Hof van Twente, waaraan ook Old Deep’n  haar medewerking verleende. Die presentatie vond plaats in het gemeentehuis. Nu dus een presentatie in groep 8 van school Stedeke.

Juf Mariëlle Otten, zelf ook geïnteresseerd in geschiedenis, bood onmiddellijk haar medewerking aan. En de klas liet haar niet in de steek. Enthousiast staken Pepijn en Max de vinger op toen de voorzitter van Old Deep’n om ondersteuning vroeg. Geboeid luisterden de leerlingen naar het verhaal over Rutger Jan Schimmelpenninck en Napoleon Bonaparte. Met Max  in de rol van de beroemde bewoner van het Nijenhuis, die door Napoleon tot raadpensionaris van de Bataafse Republiek werd benoemd. En Pepijn gedroeg zich als een “echte Napoleon”.

Het was een vreemd moment toen Napoleon en Schimmelpenninck de computer gingen bedienen. In 1800 nog volkomen onbekend, maar ze lieten ook de voorzitter van Old Deep’n niet in de steek. Met een applaus van de klas en de aanwezige bestuursleden van Old Deep’n kwam de Canon van Diepenheim in beeld.

Elk venster van de canon bevat een aantal foto’s ter verlevendiging van het verhaal. Veel van die foto’s komen uit de Beeldbank van Old Deep’n. Een spoorlijn in de Lindelaan, het pand van Janna met een straatweg aan beide kanten, plaatjes en verhalen maken geschiedenis op school tot een leuk vak.