Publicaties

Algemeen

Onderstaande uitgaven zijn tijdens onze openingstijden te koop in de Maalderij.
Verder ook alle dagen van de week bij de VVV balie in Cultuurcentrum Herberg de Pol.

Timmerman in Diepenheim

Er is weer een nieuw boek verschenen over de geschiedenis van Diepenheim.
Een uitgave van Historische Vereniging Old Deep’n, geschreven door Jaap van Soest.

Het “kasboek van Heetland” kwam via Rudy Post, een nazaat van timmerman Heetland, terecht bij Old Deep’n. “Te mooi om niets mee te doen”, vond Jaap van Soest en hij schreef er een boek over.

Het gaat over een gewone man en een gewone vrouw, die in de achttiende eeuw leefden in Diepenheim.

Deze timmerman en zijn vrouw nemen ons mee langs hun dagelijkse leven, van geboren worden en opgroeien, trouwen en werken, kerken en sterven. En onderweg vertellen ze ons over de omgeving waarin ze leefden: de stad en het land, de rangen en standen, bestuur en recht. Zo ontstaat een foto van het echtpaar met om hen heen de Diepenheimse samenleving in de tweede helft van de achttiende en het begin van de negentiende eeuw.

In cursiefjes tussen de hoofdstukken zijn enkele scènes uit het dagelijkse leven in beeld gebracht: een straatgevecht, overspel, een stroper, diefstal, overstroming.
Andere cursiefjes laten iets van de tijdgeest zien en hoe die doorwerkt in de kleine Diepenheimse gemeenschap.

Het boek kost € 15,00 en is te koop bij Old Deep’n en in de VVV-winkel in Cultuurcentrum Herberg de Pol.

Tussen IJssel en Munsterland

Nieuw boekje, geschreven door dr. Jaap van Soest

In september heeft een nieuwe publicatie van onze vereniging het licht gezien. Het boekje, van de hand van Jaap van Soest, heeft als titel “Tussen IJssel en Munsterland”. Het is gebaseerd op de kasboeken die lange tijd zijn bijgehouden op Erve Berendsen. De boerderij aan de Schipbeek met een lange historie, waar nog steeds wordt geboerd door de erfgenamen, de familie Sipma. Eerst was er een schipper op de Schipbeek, die transporten verzorgde tussen Deventer en allerlei plaatsen in het Munsterland. In het boekje is te lezen wat er allemaal werd gekocht en verkocht, waarvandaan en waarheen en hoe het werd vervoerd. Later wordt het boerenbedrijf belangrijker, maar de handel stopt niet; dan gaat het vooral om houthandel. Na 1800 speelt het vervolg zich af op Erve de Renger, onder Gelselaar. Wat werd daar verbouwd en wat leverde het op? Wat verdiende een boerenknecht in die tijd? En hoe financierde een boer zijn bedrijfsactiviteiten toen er nog geen landbouwkredietbanken bestonden?

Het boekje is geschreven voor de belangstellende leek en laat zich gemakkelijk lezen. Het is fraai geïllustreerd, telt 74 bladzijden, en is -– dankzij een sponsorbijdrage – bij “Old Deep’n” in de Maalderij en bij de VVV in Herberg de Pol voor slechts €  5,00 te koop.

De Johanneskerk te Diepenheim

De Historische Vereniging Old Deep’n en de Kerkenraad van Diepenheim hebben zich in 2012 ingezet voor de totstandkoming van een boekje over de geschiedenis van de Johanneskerk. Het boekje is uitgegeven door de Stichting Bedehuizen in Overijssel en Flevoland. De teksten zijn geschreven door Harrie Alberts, Jenny van der Veen, Henk Langenkamp en Herman Haan. De eindredactie berustte bij Jan Willem van Beusekom (SBOF) en Herman Haan (Old Deep’n).

In een achttal hoofdstukken komen de volgende onderwerpen aan de orde: Van lemen huseken tot Johanneskerk, de relatie met Huis te Diepenheim, de Borgmannen, de klokken, het orgel, de preek van Chevallerau en het predikantenbord. Bijzonder is het hoofdstuk over historische elementen in de kerk, met op de middenpagina een prachtige tekening van de kerk in perspectief van Henk Langenkamp.

Mede dankzij de financiële bijdrage van het College van Borgmannen is het een fraaie uitgave geworden en zijn de laatste exemplaren nog voor slechts €  5,00 te koop bij Old Deep’n.

Canon Diepenheim

De opening van het nieuwe Cultuurcentrum Herberg de Pol op 23 mei 2014, was voor de Historische Vereniging Old Deep’n aanleiding om het boek Canon Diepenheim te presenteren. De overhandiging van het eerste exemplaar werd onderdeel van de feestelijke opening van het nieuwe onderkomen in de Maalderij. Hoewel de canon al een jaar op de site stond, was er regelmatig vraag naar een uitgave in boekvorm. Met steun van het Cogas Cultuurfonds werd het mogelijk om een boek uit te brengen dat voor een aantrekkelijke prijs te koop kon worden aangeboden. Met het verschijnen van dit boek is de taak die de canoncommissie van de Historische Vereniging Old Deep’n  zich had gesteld volbracht.

In vijfentwintig vensters worden hoogtepunten uit het verleden van Diepenheim belicht en krijgen belangrijke sociale, politieke, economische en culturele facetten de aandacht. Dit boek zal ongetwijfeld weer een bijdrage leveren aan één van de doelstellingen van Old Deep’n: de geschiedenis van Diepenheim toegankelijk maken voor een breed publiek. De opening van het nieuwe onderkomen in de voormalige maalderij, onderdeel van Cultureel Centrum Herberg de Pol, was een uitstekende gelegenheid om dit boek aan de Diepenheimers te presenteren.

Het boek Canon Diepenheim is voor € 10,00 te koop in het Cultuurcentrum Herberg de Pol, zowel in de maalderij bij Old Deep’n, als ook in de winkel in de foyer.

Het einde van de Marke Diepenheim

Dit is de titel van een nieuwe uitgave van de Historische Vereniging Old Deep’n. Na de succesvolle lezing over dit onderwerp in oktober 2012 heeft dr. Jaap van Soest zijn tekst op papier gezet. Het boek geeft een beeld van het functioneren van de marke vanaf het einde van de achttiende eeuw tot omstreeks 1850. Van de modernisering van het rechtstelsel en de vorming van de gemeente ten tijde van Napoleon tot het rapport van de adviescommissie onder leiding van markerichter Gerrit graaf Schimmelpenninck van het Nijenhuis. Na een periode waarin Schimmelpenninck minister van Buitenlandse Zaken en Financiën was en zelfs minister-president, had hij tijd gevonden om zich met Diepenheimse zaken bezig te houden. Het resulteerde in een advies voor de verdeling van de markegronden: ieder zou zijn rechtmatige deel krijgen en ook “de gezinnen der arbeidende klasse” kwamen in aanmerking voor een stukje grond. En daar was heel wat aan vooraf gegaan. De markevergadering van 31 oktober 1839 zorgde voor veel opschudding vanwege onenigheid over een gemeenschappelijke veeweide. En was de vergadering van 19 september 1792 niet in een ordinaire ruzie geëindigd dan was de grintweg naar Goor er vijftig jaar eerder geweest. De markeverdeling wordt verduidelijkt met kaarten en een lijst van namen die genoemd worden in de “Alfabetische verzamelingstaat der toedeelingen”. In 1855 kon de burgemeester van Diepenheim aan de commissaris des Konings melden dat zich in 1854 in het Diepenheimse Broek een eerste gezin had gevestigd in een lemen huis met pannendak. Er was al 4,5 bunder grond ontgonnen als landbouwgrond, 8,5 bunder als grasland en 9 bunder als bos en “vermoedelijk zullen binnen weinige jaren alle gronden ontgonnen zijn”.

Het bestuur van Old Deep’n is verheugd dat wederom één van haar leden een bijdrage heeft willen leveren aan de geschiedschrijving van Diepenheim.
Het boek is te koop voor € 10,00.

DVD filmbeelden 1950 en 1967

Twee DVD’s en een begeleidend boekje met alle namen, dat is de inhoud van dit doosje. Twee films over de inwoners van Diepenheim uit de jaren 1950 en 1967 staan sinds kort op DVD. Met een ingesproken tekst, waardoor de oude films een belangrijk document zijn geworden voor de gemeenschap van Diepenheim. Veel namen worden genoemd, maar bovendien staan alle namen van de personen die in beeld verschijnen in het begeleidende boekwerkje. Dankzij het speurwerk van de heren Bernard Ziel, Bennie van der Kolk en Bennie Potman en met de hulp van veel Diepenheimers zijn alle namen achterhaald. Met dank ook aan Jan Elderink die de tekst heeft gemaakt en ingesproken. Een historisch document dat door een intensieve verkoopactie inmiddels in het bezit is van veel Diepenheimse gezinnen.

De box met twee DVD’s en het boekje is nog steeds te koop, de verkoopprijs bedraagt € 10,00.

Blij kun je eigenlijk niet zijn

Vrijwel onmiddellijk na onze oprichting in het najaar van 1994 halen wij onszelf al een zware klus op de hals. Ter gelegenheid van de “gouden” viering van de bevrijding in mei 1995 wordt geopperd om hiervoor een boekje met circa tien verhalen over Diepenheim(ers) in de Tweede Wereldoorlog samen te stellen en uit te geven. Bij de eerste brainstormsessie komt aan de orde dat plaatsgenoten Hans Roessink en Henny Regterschot als hobbyisten al veel materiaal over de oorlog hebben verzameld en ook tal van voorvallen hebben onderzocht. Het voorwerk is dus dan in feite al grotendeels verricht en in januari 1995 gaat het zogeheten “schrijverscollectief”, bestaande uit Jan Bittink, Henny en Jan Regterschot, Hans Roessink, Arend Jan Alberts en Cor Barends, aan de slag. En in amper vier maanden tijd is de klus geklaard. Om een lang verhaal kort te maken: het boekje is met maar liefst 85 anekdotes en 230 bladzijden juist een “lang” verhaal geworden. Met als titel “Blij kun je eigenlijk niet zijn” wordt het boek op 3 mei 1995 in een feestelijke maar soms ook emotionele bijeenkomst in de gemeenschapsruimte van school Stedeke ten doop gehouden. Het eerste exemplaar wordt aangeboden aan burgemeester mevrouw Blaak. Het is het eerste succes van Old Deep’n. In de ruim 2700 inwoners tellende gemeente zijn binnen de kortste keren alle circa 950 exemplaren verkocht.
Herdruk is nog verkrijgbaar! ( verkoopprijs  €  5,00 )

Old Deep’n in vroegere tijden

Precies een jaar en drie dagen later brengt Old Deep’n haar tweede bestseller op de markt. De aanwezigheid van het prachtige gemeentelijke foto-archief, met destijds dan al meer dan 5.000 beelden, en de foto-albums, die de vereniging uit de nalatenschap van Gerrit Nieuwenhuis (Gèt van de Kuuper) heeft verkregen, zijn aanleiding om een boekje met oude karakteristieke beelden uit het “Stedeke van Gisteren” samen te stellen en uit te geven. De eerste exemplaren hiervan zijn door Jan Regterschot, destijds medewerker van het foto-archief, aangeboden aan burgemeester mevrouw Blaak en Henk Nieuwenhuis, de schenker van de foto-albums van zijn overleden vader. Bij voor-inschrijving zijn dan al 725 stuks besteld. Van dit boekje, met als titel “Old Deep’n in vroeger tijden”, zijn ook geen exemplaren meer voorradig.

Historische verjaardagskalender

In haar vierde levensjaar heeft Old Deep’n een historische verjaardagskalender gepresenteerd. Op de bladen van elke maand staat steeds één van de bezienswaardigheden, waaraan Diepenheim zo rijk is, afgebeeld met op de achterkant een summiere historische impressie van deze trekpleister. Op de voorplaat staat het gemeentewapen van Diepenheim met de drie berenklauwen. De afbeeldingen zijn van de kastelen Huis te Diepenheim, Nijenhuis en Warmelo, de watermolen Den Haller, de interieurs van Johanneskerk en het Plumershuuske (VVV-kantoor), het oude en het nieuwe gemeentehuis, de tol in het Westerflier, de Israëlische begraafplaats, de oorlogsgraven op de algemene begraafplaats, de “wasvrouwtjes” bij de Stadsbleek en het gebouw van de Kunstvereniging. Omdat de kalender niet jaar-gebonden is heeft Old Deep’n er veel exemplaren van laten aanmaken op 160-grams geel papier zodat de voorraad nog steeds “strekt”.

De Heerlijkheid Diepenheim

Een nieuw hoogtepunt in de geschiedenis van onze vereniging heeft begin december 1998 plaats. In de aanloop naar de 21-ste eeuw presenteert zij met haar eerste historische boekwerk over de eerste ruim twee eeuwen uit de oudste geschiedenis van het Stedeke. Destijds is Diepenheim een zogeheten “Heerlijkheid”. Op 77-jarige leeftijd komt dr. L.G.Chr. Grabandt begin jaren negentig in contact met de lokale historie als hij wordt geconfronteerd met een artikel waarin wordt beweerd dat Diepenheim, samen met onder meer Bredevoort en Lichtenvoorde, een lint van vestingstadjes heeft gevormd. Hij raakt geobsedeerd door dit artikel omdat dan eigenlijk alleen nog maar bekend is dat Diepenheim in 1105 voor het eerst in oude akten wordt vermeld. De bejaarde Diepenheimer, die dan intussen lid van Old Deep’n is geworden, gaat op onderzoek uit. Zijn bevindingen over de oudste historie van het Stedeke heeft hij vastgelegd in een goed gedocumenteerd wetenschappelijk boekwerk “De Heerlijkheid Diepenheim tot 1331”. Dr. Grabandt heeft met veel geduld en accuratesse die oudste geschiedenis ontrafeld. Het boek heeft zowel binnen als buiten Diepenheim goede kritieken gekregen en heeft ook veel aftrek gevonden. De auteur heeft het eerste exemplaar aangeboden aan burgemeester mevrouw Blaak. Achteraf is gebleken dat het boek onder een grote tijdsdruk totstand moet zijn gekomen. Ruim vier maanden na de presentatie is de schrijver, precies op de dag van zijn 82-ste verjaardag, aan een ernstige ziekte overleden.
Prijs € 10,00.

Old Deep’n in beeld

Ter gelegenheid van het eerste lustrum van onze vereniging is eind december 1999 het tweede boekje met oude foto’s onder de titel “Old Deep’n in beeld” verschenen. Omdat de kort daarvoor overleden stadschroniqueur Wim Rietman de aanzet heeft gegeven voor het opstarten van het gemeentelijke foto-archief is het eerste exemplaar van dat boekje door archief-medewerker Jan Bittink aangeboden aan zijn broer Gerrit Rietman. Hoewel ook dit boekje veel aftrek heeft gekregen zijn hiervan nog enkele tientallen exemplaren voorradig.
Prijs €  5,00.

Wederwaardigheden

Enkele jaren geleden is in een beperkte oplage een boek verschenen met korte wederwaardigheden van inwoners van Diepenheim, die als militair zijn uitgestuurd naar Nederlands Indië en Nieuw Guinea tijdens de politionele acties na de Tweede Wereldoorlog of deel hebben uitgemaakt van vredesmissies naar Libanon en Bosnië. Dirk Karsenberg en wijlen Gerrit Jan Zandjans hebben deze gegevens verzameld.

Vervaagd Verleden

In de loop van 2005 heeft ons bestuur ontdekt dat circa 60 van de ruim 400 anekdotes over Diepenheim(ers), die Wim Rietman onder de titel “Dag Stedeke van Gisteren” jarenlang bijna wekelijks in de Twentsche Courant heeft gepubliceerd en waarvan de meeste dan al in zes bundels zijn uitgegeven, nog niet in boekvorm zijn verschenen. Deze 60 verhalen zijn nu door Old Deep’n gebundeld in het boekje “Vervaagd Verleden” uitgegeven. Van deze laatste bundel en van enkele andere boekjes van Wim Rietman uit de serie “Dag Stedeke van Gisteren” zijn nog exemplaren voorradig.
Prijs €  5,00.

Van Coeverden

In december 2007 zijn een aantal artikelen welke in enige edities van ons verenigingsblad hebben gestaan over de in deze omgeving welbekende adellijke familie van Coeverden gebundeld. De door wijlen Ada Barends, lid van onze vereniging, geschreven artikelen zijn op verzoek van enige niet-leden in boek vorm uitgegeven. Zo is een boekwerkje over de geschiedenis van deze familie, die ooit en niet alleen in Twente een belangrijke rol heeft gespeeld, ontstaan.