Van Coeverden

In december 2007 zijn een aantal artikelen welke in enige edities van ons verenigingsblad hebben gestaan over de in deze omgeving welbekende adellijke familie van Coeverden gebundeld. De door wijlen Ada Barends, lid van onze vereniging, geschreven artikelen zijn op verzoek van enige niet-leden in boek vorm uitgegeven. Zo is een boekwerkje over de geschiedenis van deze familie, die ooit en niet alleen in Twente een belangrijke rol heeft gespeeld, ontstaan.