Werkgroepen

Binnen de vereniging zijn diverse werkgroepen actief.

Evenementencommissie

Deze commissie ondersteunt het bestuur in het organiseren en voorbereiden van regelmatig terugkerende activiteiten. Dit betreft één maal per jaar een uitstapje met historische aspecten voor de leden, bijv. een museum, kasteel enz. Twee maal per jaar wordt een lezing gehouden over een onderwerp dat verband houdt met de geschiedenis van Diepenheim. Verder worden er gedurende het jaar exposities, open huis en andere bijeenkomsten gehouden, waarbij gebruik wordt gemaakt van de ondersteunende diensten van deze werkgroep.

Medewerkers fotoarchief

Deze groep verzorgt het fotoarchief en brengt de gescande foto’s in op de website. Op dit moment telt het bestand reeds meer dan 5.400 foto’s.
Zie op de groene menubalk, bij de knop [ Beeldbank  MSMD  v ]

Krantenknipselgroep:

Medewerkers van deze werkgroep bezoeken regelmatig het archief van Dagblad Tubantia om berichten over Diepenheim te scannen. Kopieën hiervan worden in mappen bewaard. De index van deze knipsels wordt op naam of gebeurtenis op de website geplaatst.
Zie op de groene menubalk, bij de knop [ Beeldbank  v ]

Boerderijgroep:

Deze groep onderzoekt de historie van bestaande of inmiddels verdwenen panden. Voornamelijk boerderijen in het buitengebied, maar ook panden in het Stedeke zelf. Van de bewoners en eigenaren worden gegevens verzameld en gerubriceerd. Inmiddels is er een bestand van meer dan 325 adressen.

GOS-groep:

Deze werkgroep houdt zich, samen met andere groepen uit de provincie , bezig met grensoverschrijdende streektaal.

Redactiecommissie:

De redactiecommissie verzorgt de inhoud en opmaak van ons drie maal per jaar verschijnend boekje ( ’t Beukske ) met wetenswaardigheden en verhalen over de historie van Diepenheim.